Generelt om Kompetanseboka

Et moderne verktøy for å dokumentere praktisk opplæring

Kompetanseboka dekker ulike forhold knyttet til den løpende faglige oppføringen av lærlingenes opplæring. Systemet er først og fremst er et system for dokumentasjon av den opplæringen som skjer gjennom en lærlings læretid.  Dette skjer bl.a. ved at disse forholder seg til et sett med oppgaver/punkter som inngår i en opplæringsbok/læreplan.    Slike oppgaver vil lærlingene normalt arbeide med en periode og på nærmere avtalte tidspunkter skal det sendes besvarelse til vurdering/godkjennelse.  Parallelt med slik oppgavearbeid kan lærling og faglig leder ha en dialog gjennom muligheten for å sende kommentarer.  

Etter hvert som læretiden går og arbeidet med Kompetanseboka gjenspeiler dette vil det bygge seg opp oppdaterte statuser for de ulike punktene.  Det er da enkelt å se hvor mange oppgaver som er levert/godkjent under hvert kapitel.   

Lærlingens opplæringsbok kan suppleres/endres gjennom læretida alt etter hva som er situasjonen.   Det kan gis underveisoppgaver.   Det kan om ønskelig settes frister for enkeltlærlinger eller grupper av lærlinger.

Benyttet på en riktig måte vil Kompetanseboka  både gi en struktur gjennom opplæringen og, som nevnt, være en dokumentasjon på gjennomgang av de ulike delene av læreplanen. 

Vurderingsmodul

Ved hjelp av Kompetanseboka kan du sette opp et sett med temaer som lærling og bedrift skal melde tilbake på aktuelle tidspunkter.  Slike tilbakemeldinger kan gi gode innspill i forkant av vurderingssamtaler osv.

Moderne plattform

Kompetanseboka er webbasert og kan like godt benyttes på PC,  nettbrett og mobiltelefon.  Systemet vil automatisk tilpasse seg en visning av systemet som er best mulig for den skjermen som er tilgjengelig.   Dette uten å lage et miniskjermbilde på en mobil, men ved å plassere de ulike delene av systemet på en best mulig og godt lesbar måte.   

Opplæringsbøker – rask utarbeidelse

Last ned læreplaner fra Utdanningsdirektoratet.  Da får du læreplanen ned på målnivå.  Deretter kan læreplanens mål lokalt detaljeres i oppgaver/punkter som lærlingene forholder seg til.   Utarbeidede opplæringsbøker kan enkelt endres,  suppleres og kopieres.

Bibliotek

De læreplaner/opplæringsbøker du har opprettet kan gjøres tilgjengelig for andre brukere av Kompetanseboka.  Du kan på samme vis få tilgang til andre bøker som måtte være utarbeidet.  Så kan du ajourføre disse til eget behov. 

Multimediamuligheter

I kompetanseboka er det en rekke steder hvor det ligger til rette for å legge ved aktuelt stoff i form av ulike typer dokumenter, bilder og filmer.   Vedlegg kan knyttes til bøker, på fagområde, kompetansemål og veiledende oppgaver/punkter.    Vedlegg kan videre knyttet til saker du legger inn under infosider.  Videre ligger mye av de samme mulighetene når lærlingen skal besvare oppgaver og ved bruk av meldingssystemet. 

Vedlegg kan være ulike typer filer (word, excel, pdf, jpg osv).  Videre har du mulighet til å velge bilder via et eget ikon for dette.  Via ikonet for kamera kan du benytte et nettbrett eller en mobiltelefon til å ta bilder som knyttes direkte til det området du er i systemet.  

Ikonet for film gjør at du kan lime inn en adresse til en filmsnutt som ligger på nettet, f.eks. en youtube-adresse.     Det er selvsagt mulig å slette vedlegg.  Det er også mulighet til å legge inn filmlink direkte inn i tekstfeltene.  Systemet vil da automatisk legge inn filen i en størrelse om passer feltet.

Supplerende funksjoner

I tillegg til kjernefunksjonene som er knyttet til gjennomføring, dokumentasjon og kvalitetssikring av opplæringer,  har Kompetanseboka også støttefunksjoner i form av kalenderfunksjon (kurs, møter, samlinger) og en nyhetsfunksjon som enkelt gjør aktuelle nyheter tilgjengelig for alle involverte.

Brukerstøtte

Som bruker av Kompetanseboka har du til enhver tid tilgang til brukerstøtte fra fagpersonell med lang erfaring og kjennskap til videregående opplæring.   Systemet videreutvikles etter ønsker fra brukerne.

Prøv Kompetanseboka!

Kompetanseboka gir en rekke muligheter utover det som er nevnt her.  Ta kontakt med oss og vi kan vise mer og besvare spørsmål du har rundt systemet.   I kombinasjon med en kortfattet instruksjon vil vi gi en uforpliktende tilgang til å prøve systemet en periode.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.